ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 3

เงินได้พึงประเมิน ประเภทที่ 3 หรือ เงินได้ประเภทที่ 3 เป็นเงินที่อยู่ในรูปแบบของนามประธรรม เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา ค่าลิขสิทธิ์ ค่าความนิยม(goodwill) และตามกฎหมายก็ยังกำหนดให้สามารถหักเงินได้ประเภทที่ 3 ออก 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อถือเป็นต้นทุน อีก 50 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือให้ถือเป็นเงินได้สุทธิ แต่ก็ยังไม่สามารถหักได้เกิน 100,000 บาทอยู่ดี เช่น ปีนี้ได้ค่าลิขสิทธิ์เพลงจากการขายทั้งหมด 10 ครั้ง แล้วได้เงินมา 1 ล้านบาท ถ้าคิดเป็นต้นทุน 50% จะสามารถหักได้ถึง 500,000 บาท แต่กฎหมายกำหนดไม่สามารถหักได้เกิน 100,000 บาท ดังนั้น กรณีนี้จึงถือว่ามีรายได้สุทธิ 900,000 บาท
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญามีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน ลิขสิทธิ์จะอยู่ในรูปแบบสิ่งที่แปลงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเช่น Videos รูปภาพ เพลง ภาพยนตร์ บทประพันธ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งเหล่านี้ถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบของลิขสิทธิ์ หรือจะมองว่าเป็นค่าซื้อการนำไปเพื่อเผยแพร่ก็ได้ ส่วนทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ในรูปแบบการขออนุญาตเพื่อใช้งาน สิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาแล้ว เช่น การขายแฟรนไชส์ การขายวิธีผลิตสมาร์ทโฟน
ค่าความนิยม(goodwill) ในเชิงกฎหมายค่อนข้างเป็นคำที่กำกวมเพราะประเมินค่าได้ยาก ยกตัวอย่างความนิยมในวงเกิร์ลกรุ๊ป เมื่อมีสินค้าออกมาในนามของวงเกิร์ลกรุ๊ปก็จะได้รับความสนใจจากแฟน ๆ ถึงแม้จะเปลี่ยนผู้บริหาร เปลี่ยนการขาย เปลี่ยนลักษณะการทำการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ แต่ก็ยังมีคนจำนวนมากที่นิยมวงเกิร์ลกรุ๊ปอยู่ ทำให้สินค้านั้น ๆ ยังขายได้ และนอกจากนี้ค่าความนิยมยังรวมไปถึงเงินที่ได้จาก คำพิพากษาของศาลอีกด้วย

by

Leave a Reply