ภาษีเรื่องที่ควรใส่ใจ

ภาษีเป็นเรื่องสำคัญ และใกล้ตัวมากกว่าที่หลายคนคิด มนุษย์ตั้งแต่คลอดออกมาแล้วได้รับรองให้เป็นประชาชนของไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีแล้ว เรื่องภาษีหลายคนมองข้ามและในระบบการศึกษาก็ยังไม่ค่อยปลูกฝังเรื่องเหล่านี้ ประชาชนส่วนใหญ่ที่โตมาจึงไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับภาษี บางคนก็เสียภาษีแบบผิด ๆ บางคนก็ไม่เคยเสียเลย ทำให้ในแต่ละปีประเทศไทยเสียรายได้ด้านภาษีจำนวนมาก ระดับหลายหมื่นล้านบาท ทั้งที่ควรนำไปพัฒนาประเทศ
ภาษีถือเป็นภาระหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคนและยังรวมไปถึงบุคคลที่มาอาศัยอยู่ หรือทำธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย ทุกคนต้องเสียภาษี ถ้าบุคคลนั้นยังทำหน้าที่เสียภาษีด้วยตนเองไม่ได้ ก็ต้องให้ผู้อื่นทำให้ เพราะภาษีเป็นแหล่งเงินได้ที่สำคัญของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนราชการ ถนน โรงพยาบาล โรงเรียน สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณะต่าง ๆ ล้วนมาจากภาษีทั้งนั้น ซึ่งประเทศไทยมีข้อกฎหมายที่บังคับใช้ด้านภาษีคือ “ประมวลรัษฎากร”
ประมวลรัษฎากร ถือเป็นข้อบังคับที่มีบทลงโทษด้านการเงินค่อนข้างรุนแรง บางคนไม่เสียภาษี ตั้งใจเลี่ยงภาษี หรือ ขาดความเข้าใจจนชำระภาษีไม่ถูกต้อง จะถือว่าทำผิดกฎหมายหมด ถ้าสรรพากรณ์ตรวจพบจะต้องจ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาล เชื่อหรือไม่เคยมีกรณีขายที่ดินในเขตเมืองแล้วต้องจ่ายภาษีที่ดินแพงกว่าราคาที่ดินก็เคยเกิดขึ้นแล้ว ฉะนั้นควรจะศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีให้ดี อย่างน้อยก็ควรเข้าใจเรื่อง “ภาษีเงินได้บุคคล” เพราะภาษีที่หลายคนเกลียดอาจจะไม่ได้เลวร้ายเสมอไป ซึ่งมีทั้งค่าลดหย่อน การยกเว้นภาษี การคืนภาษี และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งท้ายที่สุด ภาษีก็กลับมาหาประชาชนในรูปแบบสวัสดีการอยู่ดี

by

Leave a Reply