เพื่อสุขภาพ และชีวิตที่ดีขึ้น กับ ธุรกิจ ขายอาหารชีวจิต

ในปัจจุบัน กระแส อาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารชีวจิต ค่อนข้างเป็นกระแส ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ สูงอายุ ทำให้มีหลายคน ทำ ธุรกิจ ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพกันมาก ธุรกิจ ร้านอาหาร พยายามทำอาหารที่เรียกว่า อาหาร Clean Food หรือ อาหารสะอาด มาเปิดตลาด ธุรกิจ ของตนเอง ดังนั้นหากท่าน เป็นคนหนึ่ง ที่สนใจเรื่อง ธุรกิจ อาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารชีวจิต ผมก็มีข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับ ธุรกิจ นี้มานำเสนอทุกท่านครับ

ธุรกิจ นี้ คำนึงถึง สุขภาพ เป็นอันดับแรก ครับ
ใช่แล้วครับ ธุรกิจ อาหารชีวจิตหรืออาหารเพื่อสุขภาพ นั้น อาหารที่ทำออกมา ต้องสามารถตอบโจทย์ เรื่องสุขภาพได้ ครับ คือ ท่านจะต้องมีความรู้ เรื่องพืช ผัก สมุนไพร ถั่ว ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวจิต ครับ เพราะนอกจากท่านจะขายอาหาร แล้ว ท่านยังต้องสามารถให้คำแนะนำ กับผู้ที่สนใจได้อีกด้วยครับ

ขายเฉพาะ อาหารชีวจิต เท่านั้น
เพื่อให้ ธุรกิจ ของท่าน เป็น ธุรกิจ เฉพาะกลุ่ม ดังนั้น ไม่ควร เอาอาหารชนิดอื่น เข้ามาขายรวมกันโดยเด็ดขาดครับ เพราะจะทำให้ ธุรกิจ ของท่าน ดูไม่ใช่ อาหารเพื่อสุขภาพครับ

ราคาครับ
แม้ว่า ธุรกิจ ของท่านจะเป็น ธุรกิจ อาหารเพื่อสุขภาพ แต่ ในเรื่องของราคา ต้องตั้งตามความเหมาะสม ครับ อย่าทำให้ราคาให้สูงเกินจริง ครับ เพราะถึงแม้ ผู้คนทั่วไป จะต้องการสุขภาพที่ดี แต่ก็ต้องการอาหารที่ราคา เหมาะสมด้วยครับ

ต้องรู้จักการให้ ครับ
ธุรกิจ ของท่าน เป็น อาหารเฉพาะกลุ่ม ดังนั้นท่านควรจะพยายามเข้ากลุ่ม หรือชมรมด้านสุขภาพ หากมีโอกาส ก็นำอาหาร ของท่าน สนับสนุนกับกิจกรรมกลุ่มหรือชมรม เพื่อสุขภาพเสียบ้าง รับรองว่า ผลที่ได้รับกลับมา มากกว่าที่เสียไปแน่นอน ครับ

Leave a Reply