September 2013

หลายๆ ท่าน ที่ชอบ ทาน ขนมจีน เป็น ชีวิตจิตใจ บางท่าน ก็คงอยากที่จะมี ธุรกิจ นี้เป็นของตนเอง นะครับ ซึ่ง ธุรกิจ ขายขนมจีน นั้น ถือได้ว่า เป็นอีก ธุรกิจ หนึ่งที่ทำกำไรได้มากเลยทีเดียว ซึ่ง ส่วนมาก ธุรกิจ ขายขนมจีน ที่ประสบความสำเร็จ จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้ คุณภาพของวัตถุดิบ ที่นำมา ทำขนมจีน ธุรกิจ ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คุณภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับ เพราะ แม้ว่า ราคาอาจจะมีผลทำให้ ลูกค้าเข้ามา แต่ คุณภาพ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้า อยู่กับเรา ครับ ต้นทุนของวัตถุดิบ ที่มาทำขนมจีน การทำ ธุรกิจ แน่นอนว่า ต้องมุ่งเน้นผลกำไร ดังนั้น หากเรามีแหล่งที่ซื้อวัตถุดิบ ในราคาถูก ก็ย่อมจะทำให้ ธุรกิจ ของเรามีกำไรยิ่งขึ้น […]

by