May 2014

ปัญหาแพ้เครื่องสำอางถือว่าเป็นปัญหาที่สาวๆหลายคนมักกังวล เนื่องด้วยอาการแพ้เครื่องสำอางมักจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังและอาจจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้ วันนี้เราจะมารู้เท่าทันถึงสาเหตุของอาการแพ้เครื่องสำอาง โดยปกติแล้วสาเหตุของการอาการแพ้เครื่องสำอางจะเกิดจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ชนิด ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์ สาเหตุนี้เป็นสิ่งที่ผู้ผลิตเครื่องสำอางต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหรือเครื่องสำอางต่างจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ได้มาตรฐาน ไม่มีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายต่อผิว สารปรอทต่างๆ สารกัดผิว หรือสารฟอกผิว ผู้ซื้อจึงควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อว่ามีสูตร ส่วนประกอบ หรือกรรมวิธีอย่างไรใรการผลิต เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารอันตรายเหล่านี้อยู่หรือไม่ 2.เครื่องสำอางหมดอายุ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่คุณไม่ควรมองข้าว หากเราใช้เครื่องสำอางเก่าหรือเสื่อมสภาพเข้าจะทำให้เกิดอาการแพ้ผิวหน้ากับผู้ใช้ได้ง่ายกว่าปกติ ผู้ซื้อจึงควรตรวจสอบเครื่องสำอางก วันหมดอายุ วันที่ผลิต และการเก็บรักษาที่ผิดวิธีจนทำให้เสื่อมสภาพ เป็นเครื่องสำอางที่ไม่ปลอดภัย มีการลักลอบผสมสารห้ามใช้ จะสังเกตได้ว่ามักจะแสดงฉลากภาษาไทยไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะไม่แสดงแหล่งผลิต หรือวัน เดือน ปี ที่ผลิต 3.ใช้เครื่องสำอางไม่ถูกวิธี หากคุณซื้อเครื่องสำอางมาสักชิ้นเพื่อใช้สำหรับเขียนที่ขอบตาแต่คุณกลับนำมาใช้สำหรับทาที่ริมฝีปาก ผลที่ตามคืออาจจะมีส่วนผสมบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อริมฝีปากจนทำให้เกิดอาการปากบวม เป็นผื่น หรืออันตรายถึงชีวิตได้ ฉะนั้นก่อนที่คุณจะใช้เครื่องสำอางต้องอ่านวิธีใช้ให้ครบถ้วนเสียก่อนและต้องใช้ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปอย่างเหมาะสม