May 2016

ในปัจจุบัน กระแส อาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารชีวจิต ค่อนข้างเป็นกระแส ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ สูงอายุ ทำให้มีหลายคน ทำ ธุรกิจ ในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพกันมาก ธุรกิจ ร้านอาหาร พยายามทำอาหารที่เรียกว่า อาหาร Clean Food หรือ อาหารสะอาด มาเปิดตลาด ธุรกิจ ของตนเอง ดังนั้นหากท่าน เป็นคนหนึ่ง ที่สนใจเรื่อง ธุรกิจ อาหารเพื่อสุขภาพ หรืออาหารชีวจิต ผมก็มีข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับ ธุรกิจ นี้มานำเสนอทุกท่านครับ ธุรกิจ นี้ คำนึงถึง สุขภาพ เป็นอันดับแรก ครับ ใช่แล้วครับ ธุรกิจ อาหารชีวจิตหรืออาหารเพื่อสุขภาพ นั้น อาหารที่ทำออกมา ต้องสามารถตอบโจทย์ เรื่องสุขภาพได้ ครับ คือ ท่านจะต้องมีความรู้ เรื่องพืช ผัก สมุนไพร ถั่ว ที่เกี่ยวข้องกับ ชีวจิต […]