ปัจจุบันนี้ ธุรกิจ ขายอุปกรณ์กีฬา กำลังเป็นที่นิยมของ และน่าสนใจในการลงทุน ธุรกิจ นี้นะครับ สาเหตุส่วนหนึ่ง ก็เพราะว่า ผู้คนทั่วไป สามารถ หาอุปกรณ์กีฬา มาขายได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งแต่เดิม ธุรกิจ นี้ ถูกดำเนินการเฉพาะ เจ้าใหญ่ในตลาด เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน อุปกรณ์กีฬา จากประเทศจีน ที่ทั้งมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ มีการผลิตออกมามากยิ่งขึ้น จึงทำให้เป็นการสานความฝัน ของหลายๆท่าน ที่อยากจะมี ธุรกิจ ร้านขายอุปกรณ์กีฬา เล็กๆ สักร้านหนึ่งครับ แต่ทั้งนี้ การทำ ธุรกิจ นี้ ต้องคำนึงถึงปัจจัย หลายอย่าง ซึ่งผมขอยกตัวอย่างที่ สำคัญ ดังนี้ครับ คุณภาพของอุปกรณ์ต้องสัมพันธ์กับราคา ธุรกิจ ของท่านจะเลือกขาย อุปกรณ์กีฬา เกรดไหน ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญครับ แต่ต้องมีความเหมาะสมกับราคาด้วยครับ สมมติว่า ถ้า ธุรกิจ ของท่าน ขายอุปกรณ์กีฬาคุณภาพต่ำ แต่ขายราคาแพง คนก็ย่อมไปซื้อ ร้านอื่น […]

by